За поредна година Община Попово ще реализира програмата „Старт на кариерата”, като има одобрени три работни места за младежи до 29-годишна възраст. Кандидатите трябва да са без стаж по специалността, която са завършили, с висше образование и регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово. За работа в Общинска администрация своето желание са заявили 8 кандидати, като на проведеното на 12 ноември събеседване се явиха 6 от тях.

Петте момичета и единственото момче бяха интервюирани от насрочена за тази цел комисия с Председател – Владимир Иванов – секретар на Общината и членове: Добрин Добрев – старши юрисконсулт и Александър Стефанов – главен експерт „Обща администрация” при Община Попово. Чрез програмата „Старт на кариерата” Община Попово дава шанс на младите хора да започнат работа без да имат придобит опит и стаж, а за тях това е добра възможност да се реализират и да направят своя старт на пазара на труда.

Владимир Иванов насърчи кандидатите, че показвайки съвестност и мотивация в своята работа, те могат да останат на постоянен трудов договор в администрацията. Такъв е примерът с тримата младежи, участвали в програмата миналата година, а към днешна дата напостоянна работа в Община Попово.

Програмата „Старт на кариерата” се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта и дава възможност на млади висшисти до 29 години да работят 9 месеца в Общинска администрация.
Средствата за трудовите възнаграждения по програмата са осигурени от държавния бюджет.
След провеждането на интервюто комисията трябва да състави протокол, който трябва да бъде изпратен в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово. Именно там ще бъде изнесен списъкът с класираните лица, а също така ще се публикува и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

 

„Местен вестник“-Попово

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име