От РУО- Търговище обявяват конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Търговище:

Трето основно училище „П. Р. Славейков“ град Търговище

  1. Спортно училище „Никола Симов“ град Търговище
  2. Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“ град Търговище
  3. Професионална гимназия по земеделие град Търговище
  4. Професионална гимназия по електротехника и строителство град Търговище
  5. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ село Драгановец, община Търговище
  6. Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Попово
  7. Основно училище „Христо Ботев“ село Ломци, община Попово

Документите се подават от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. включително в Регионално управление на образованието – Търговище, адрес: гр. Търговище, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, стая № 213. Лице за контакт: Цветанка Симеонова – главен специалист-човешки ресурси, тел. 0601/62835.

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име