Основната цел на проведената от 1 до 30 ноември 2021 г. традиционна превантивна акция “ЗИМА” на “Пътна полиция” бе подобряване сигурността на движението по пътищата и заостряне вниманието на водачите към подготовката на автомобилите им за движение при зимни условия.

Акцентът на активната контролна дейност бе върху ограничаване на увеличаващите се през този сезон предпоставки за тежки пътни злополуки, особено с участието на някои рискови групи участници в движението – пешеходци, велосипедисти, водачи на ППС с животинска тяга, както и на водачи без практически опит в шофирането при есенно-зимни условия или управляващи неподготвени за този сезон автомобили.

От 2014 г. насам акцията включва три тематични кампании, ориентирани към различни категории участници в движението по улиците и пътищата – „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ и „Безопасно шофиране през зимата“.

В хода й по пътищата на областта бяха осъществени три специализирани полицейски операции и се провеждаха регулярни проверки за безопасността на движението. През м.ноември т. г. на територията на област Търговище контролните органи са проверили общо 964 пътни превозни средства/ППС/, което представлява чувствително увеличение с проверените през миналогодишното издание на традиционната превантивна акция ППС – 511.

От проверените по време на настоящата превантивна акция ППС 662 са леки автомобила, 241 – товарни автомобили, 24 – ППС с животинска тяга/каруци/, 9 – селскостопански машини, 11 – мотопеди, 8 – велосипеди, 7 – мотоциклети, и 2 – индивидуални електрически превозни средства.

От извършените проверки прави впечатление, че голямата част от водачите подхождат с необходимата отговорност към подготовката на  своите МПС за управление при зимни условия – установените по време на акцията случаи на управление на ППС с неизправности са едва 11.

Най-много са случаите на управление на превозни средства с разкъсани или износени гуми – 8. Констатиран е само един случай на управление на МПС с неизправности по осветителните системи и сигнализацията му.

За установените от тях нарушения контролните органи са съставили 2 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 9 глоби по фиш по Закона за движение по пътищата/Тук не са включени издадените електронни фишове/, като една от тях е наложена на велосипедист.

Прави впечатление и че за неспазване на нормативните изисквания за пътна безопасност са санкционирани 9 водачи на ППС с животинска тяга – съставени са 3 акта и са наложени 6 глоби по фиш на управляващи каруци.

Освен водачи на ППС в хода на акцията са санкционирани и 24 пешеходци за неспазване на правилата за движение, като на трима от тях са съставени актове за неправилно пресичане, а на 21 са наложени глоби по фиш.

По време на превантивната кампания служителите на „Пътна полиция“ са изготвили 3 предписания до органите на АПИ, свързани с необходимост от отстраняване на недостатъци по пътни настилки и сигнализацията с пътни знаци и маркировка. Две от тях вече са изпълнени.

Изготвени са и 3 предписания до органи на местната власт за необходимост от подобряване на улично осветление и отстраняване недостатъци по пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътната маркировка, които са изпълнени своевременно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име