dav

В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор за президент и вицепрезидент на Република България и за  Народно събрание на 14.11.2021 г.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

    2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 12 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите, желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг или в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище, в дните от 09 ноември 2021 г. до 13 ноември 2021 г. – от 08.30 до 17.00 часа, и в изборния ден на 14 ноември 2021 г. – от 08.30 до 19.00 часа
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

    3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

         При евентуално произвеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България (21.11.2021г./, ще се издават нови удостоверения от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г. включително.

От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

         УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 14 ноември 2021 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име