dav

В седмицата преди 2 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, в ОДМВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

    При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите, желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище в дните от 27 септември 2022 г. до 1 октомври 2022 г. от 08.30 до 17.00 часа, и на 02 октомври 2022 г. от 8.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ/ участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

          От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

          УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 2 октомври 2022 г.

От ОДМВР-Търговище уведомяват гражданите, че служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както  и на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище, ще работят с граждани на 1.10.2022 г. / събота/ от 8.30 ч. до 17.30 ч., и на 2.10.2022г. /неделя/ от 8.30 ч. до 19.30 ч.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име