Прокурорите, следователите и служителите от съдебен район Търговище заявяваме нашата категорична позиция относно недопустимостта на оказване на натиск върху държавното обвинение. Прокуратурата е институцията, която  работи  само в интерес на българските граждани единствено въз основа на закона и справедливостта. Не одобряваме опитите да се омаловажи трудът ни.

Направените изказвания по отношение състава на българската прокуратура и поисканата оставка на главния прокурор са недопустими, безотговорни и съставляват вмешателство в независимата съдебна власт.

Изявленията на президента Радев въвличат прокуратурата в политически противопоставяния  и могат да се определят като желание за поставяне в зависимост и политически контрол върху работата й.

Слаба, зависима и сервилна прокуратура би била от полза на отделни личности, но не и на българския народ.

Призоваваме за прекратяване на всички опити за уронване престижа на прокуратурата и съдебната власт в Република България.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име