Безплатно ще бъде паркирането на общинските паркинги в Търговище, считано от 19 март, четвъртък, до второ нареждане. Това е записано в заповед на кмета д-р Дарин Димитров, като част от мерките срещу разпространението на коронавируса.

На територията на града функционират 6 платени общински паркинга, с общо 175 места.

Целта на мярката е да улесни придвижването на гражданите с личните им автомобили и да се ограничи ползването на градския транспорт.

По-късно през днешния ден се очаква да бъде обявено и ново разписание на линиите от транспортната схема на общината.

ЗАПОВЕД

№ З – 01 – 201

гр. Търговище, 18.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Считано от 19.03.2020 г. до второ нареждане да се преустанови режима на платеното паркиране на всички платени паркинги на територията на община Търговище.

 

Настоящата заповед да се изпрати до директора на ОП СОД за сведение и изпълнение и се публикува на интернет страницата на Община Търговище.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева – секретар на Община Търговище.

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ/П/

Кмет на община Търговище

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име