Основните предизвикателства пред развитието на регионите в следващите 7 години  и предстоящото информационно събитие на тема: „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“ бяха анонсирани на пресконференция от Областния информационен център – Търговище.  В конферентната видеовръзка по Skype участваха журналисти от местни, регионални и национални медии от област Търговище.

Управителят на центъра Милчо Тонев съобщи, че онлайн срещата за прилагане на новия регионален подход ще се състои на 10 декември 2020 г. (четвъртък), от 10:30 часа, чрез платформата Zoom. Тя е част от общата кампания на Мрежата от информационни центрове за 2020 година.

Събитието е насочено към всички заинтересовани страни – местните и регионални власти, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост и др.

В обхвата на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. попадат всички градски общини в България. Десетте най-големи градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, а всички останали 40 градски общини, сред които и Търговище, ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите.

Екипът на ОИЦ обобщи, че въпреки предизвикателствата за работа по време на пандемия успя да осъществи 12 информационни събития през годината – онлайн конкурс „Пътешествие под карантина”, двудневната инициатива „Дни на Европа” и регулярните срещи с бенефициенти в петте общини на региона. Над 600-те участниците в тях имаха възможността да научат за всички предстоящи и актуални процедури по Оперативните програми. Екипът на ОИЦ подготви и разпространи две брошури – за успешни проекти по ОП „Региони в растеж” и за образователни проекти, финансирани по ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж”.

На пресконференцията бяха представени и данни за финансовото изпълнение на проектите по Оперативните програми в област Търговище през периода 2014-2020 г. Отчетът за изпълнение им сочи, че са сключени общ брой договори 325 със 258 бенефициенти. Общата стойност по тях е 86 508 751 лв. Най-активно от еврофинансирането са се възползвали в община Търговище, където има подписани  220 договора, на обща стойност близо 54 млн. лв. Следва община Попово с 59 договора за над 18 млн. лв. Омуртаг, Антоново и Опака имат съответно 25, 12 и 9 договора за безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име