С официална церемония днес бе открита обновената сграда на бившето училище в село Съединение, в която ще се помещават Центрове за възрастни и лица с психични разстройства. Сградата бе реконструирана и пристроена по Оперативна програма „Региони в растеж“. На церемонията присъстваха кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, зам.-областният управител Панайот Димитров, ръководният екип на Общината и кметът на село Съединение Илия Илиев.

„Създаването на тези центрове е не само стъпка към предоставянето на по-качествени социални услуги, но и възможност за развитие на селото.  Тук ще бъдат открити нови работни места, ще се създадат условия за по-засилен поток на хора към селото“, заяви кметът д-р Дарин Димитров.

Обновената застроена площ на двуетажната сграда е 500 кв м. По проекта са въведени мерки за енергийна ефективност, подменена е дограма, обособени са спални помещения със санитарни възли към тях, дневни стаи и стаи за терапия. Монтиран е вътрешен асансьор за хора с увреждания. Монтирано е ново обзавеждане и медицинско оборудване.

Услугите в центровете, ще се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На сесията през ноември Общинският съвет даде разрешение Общината да кандидатства за финансиране по програмата.

Всяка от двете услуги ще бъде с капацитет от по 15 потребители. Това могат да са както лица от специализирани институции, така и лица от общността.

В центровете ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната. Специално нает и обучен персонал ще оказва съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност на потребителите. На тях ще се осигуряват още здравни, образователни и други съпътстващи услуги.

Общата стойност на проекта за обновяване на сградата е 986 516 лв., от които 838 538 лв. европейско и 147 977 лв. национално съфинансиране.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име