Първа конкурсна сесия по Програма „Култура плюс“ обявява Община Търговище. По нея ще се подпомагат финансово творци и творчески състави в реализацията на културни прояви и инициативи в общината. Ще се подкрепят и автори на литературни произведения.

Кандидатстването ще е в периода от 19 февруари до 19 март 2024 г., а срокът за реализация на проектите ще е до края на тази година.

На 15 февруари, от 10.00 ч., в зала 74 на Община Търговище ще се състои информационна среща, на която ще бъдат подробно разяснени условията и реда за финансиране.

Общият годишен размер на средствата по програмата е 50 000 лв., определени от Общинския съвет с гласуването на бюджета. До 5000 лв. ще се отпускат на едно проектно предложение. Исканото финансиране може да е до 100% от общия бюджет на всяка инициатива.

Право да кандидатстват имат: държавни, регионални и общински културни организации; сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; читалища; самоосигуряващи се лица, работещи в сферата на културата и други, разписани в правилата на програмата.

Комисия, назначена от кмета на общината, ще класира проектите, съгласно заложените критерии за оценка. Те са описани в методиката за оценяване към правилата за финансиране.

В сайта на Общината е създаден и специален раздел за програмата. В него са публикувани насоките за кандидатстване, както и образци на необходимите документи и заявления.

Припомняме, че правилата по програмата бяха приети от Общинския съвет в края на 2022 г. Късното приемане на държавния бюджет, а съответно и на общинския през 2023 г. обаче възпрепятства обявяването на първата конкурсна сесия тогава.

Оказването на подкрепа за творците и организациите в сферата на културата, чрез приемане на Програма „Култура +“, е сред задачите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров.

Специално създаденият раздел за Програма „Култура плюс“ в сайта на администрацията е достъпен на следния адрес:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/culture/ProgramaKurturaPlus

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име