Днес се състоя първото заседание на новосформираната комисия, която ще изработи на Областна аптечна карта за Търговищка област.

Председател на комисията, която е утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването, е областният управител Станимир Парашкевов.

Съгласно заповедта, в състава на комисията са включени  по двама представители на регионалната здравна инспекция, на районната здравноосигурителна каса, на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, и по един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, на организациите за защита на правата на пациентите, и на всяка от общините в областта.

Областната аптечна карта се прави за първи път и ще бъде изработена въз основа на утвърдена методика, в която са разписани точните ангажименти на институциите, включени в комисията, по предоставяне на необходимите  данни.

В документа  ще се съдържа информация за броя, видовете дейности и разпределението на аптеките  по общини, броя на работещите в тях магистър- фармацевти и помощник-фармацевти , както  и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на региона.

Областната аптечна карта ще съдържа и  становище, за това колко е  нужния минимален брой аптеки, както и минималния  брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеките, които се определят съобразно потребностите на населението в област Търговище.

Работата по подготовката на областната аптечна карта ще продължи с обработка на данните, като следващото заседание на комисията ще се проведе в края на месец септември.

Съгласно методиката в срок от три месеца след назначаване на областната комисия изготвената областна аптечна карта трябва да бъде представена на министъра на здравеопазването, което е края на месец октомври.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта.  Тя ще проследи моментното състояние на аптечната мрежа в страната и броя на работещите фармацевти и помощник-фармацевти.

На база на тези данни ще се търсят начини да се осигури необходимото обслужване на населението с лекарствени продукти и медицински изделия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име