Окръжен съд Търговище поздравява административния си ръководител съдия Силвия Петрова за признанието на ВСС и наградите. Освен посоченото в официалното прессъобщение, ние можем да добавим и това, че Силвия Петрова е един чудесен човек, прекрасен съдия и ръководител и се радваме, че сме работили с нея. Благодарим ти за всичко и се надяваме да продължиш да си все така добра и от другата страна на съдебната банка! Ето и официалното съобщение от страницата на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 203, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Силвия Петрова Петрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, с отличие „личен почетен знак: първа степен златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“. Колегията гласува тя да бъде наградена с парична награда от 1000 лв.

Предложение за награждаването ѝ е направено от и. ф. административния ръководител – председател на Апелативен съд – Варна. В него се посочва близо 40-годишния юридически стаж на съдия Петрова, от които над 32 години в съдебната система, богатия професионален опит, безупречно изпълнение на задълженията, доказаните в работата ѝ на административен ръководител отлична юридическа подготовка и висока квалификация, както и нейният принос за издигане на авторитета на съдебната система.Съдийската колегия освободи Силвия Петрова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище, считано от 05.03.2019 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име