Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект на план-сметката за чистота за 2023 г. Общият размер на разходите по нея възлиза на 9,5 млн. лева. Това е с 2 млн. лв. повече в сравнение с предходната година.

Най-много са заложените средства за изграждане на новата клетка на депото за битови отпадъци край Пайдушко – 3,7 млн. лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране са отделени близо 1,3 млн. лв. За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са предвидени близо 1,5 млн. лв.

Размерът на таксата за битови отпадъци няма да се променя през 2023 г.

Писмени предложения и становища по проекта се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, както и на e-mail: obshtina@targovishte.bg, в срок до 16.12.2022 г.

По-късно през месец ноември ще бъде обявена и дата за присъствено представяне и обсъждане на план-сметката.

Проектът е публикуван в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/budget-and-financial-reports/ProektoBudget/plan-smetka23

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име