На 1 ноември църквата почита паметта на Свв. безсребърници Козма и Дамян Асийски. Двамата братя живели не по-късно от IV век. Родени  били в провинцията Асия, Мала Азия в семейството на езичник и християнка.  Баща им  починал рано, а майка им Теодотия заживяла благочестив живот, изпълнявайки съвета на св. Ап. Павел:

“Истинската вдовица се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем“.

Тя учила децата си също да живеят богоугодно и да имат страх от Бога, съветвала ги да се утвърждават в християнските добродетели. Затова от малки двамата братя Козма и Дамян изпълнявали Божия закон и с добрите си дела пораснали като две светила. Изучавали лекарското изкуство и свойствата на различни билки, за да бъдат полезни на хората. прочули се като лекари. Те били скромни и не търсели богатство, слава  и величие.

Господ Иисус ги благословил и ги дарил с чудотворна целителна сила. Заради тяхната безкористност св. Църква ги назовава “безсребреници”.

Една християнка на име Паладия, която боледувала много години и похарчила голяма част от имота си по лекари, като узнала за тези лекари, изпратила хора да ги повикат, за да я излекуват. Св. Козма и Дамян изпълнили молбата й. Те посетили дома й, помолили се над нея и я излекували от тежката болест. Зарадвана, тя поискала да ги възнагради. Те отказали. Тя обаче настояла един от двамата да приеме поне три яйца в чест на св. Троица. По-малкият брат, св. Дамян, понеже тя го заклела в името на св. Троица, приел скромния дар – трите яйца. Когато по-късно големият брат узнал, че св. Дамян нарушил дадения пред Бога обет да не приемат никакви дарове за лекуването, поръчал на християните след смъртта им да не ги погребват в един гроб. Дамян, като нарушител на обета, да бъде погребан отделно.

Пръв починал св. Козма. Когато починал и св. Дамян, християните преценили, че поръчката на св. Козма е прекалено строга и не я изпълнили. Като родни братя, които извършили един подвиг и постигнали равна светост, те били погребани в един гроб. По-късно над този гроб бил построен храм, в който се извършвали много чудеса по тяхното молитвено застъпничество.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име