5 досъдебни производства и 3 проверки– за съхраняване на незаконно добит дървен материал за огрев от различни дървесни видове, са образувани в резултат на проведена на 15.04.2020 г. на територията на гр. Омуртаг специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с горското стопанство. При извършени полицейски проверки на 8 адреса на улиците „Радецки“, „Трапезица“ и „Волга“ в гр. Омуртаг контролните органи са установили следното: 55-годишна жена съхранява около 1,3 пространствени кубически метра дърва за огрев от вида „липа“ без документи, доказващи законния произход на дървесината; 79-годишна жена съхранява около 2,3 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „дъб“; 54-годишна жена съхранява около 5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „благун“; 44-годишна жена съхранява около 4 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „цер“; 70-годишен мъж съхранява около 10 пространствени кубични метра дърва за огрев от видовете „дъб“, „акация“ и „цер“; 75-годишна жена съхранява около 11 пространствени кубични метра дърва за огрев от видовете „дъб“ и „габър“; 51-годишна жена съхранява около 10 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „дъб“; а 75-годишен мъж съхранява в дома си около 1,3 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „дъб“, всички те – непритежаващи документи, доказващи законния произход на дървесината.

В РУ-Омуртаг за срок до 24 ч на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР е задържан 27-годишен мъж от гр. Омуртаг, за когото е установено, че е извършил транспортирането по адреси на част от горепосочения незаконно притежаван дървен материал. Така установените общо около 45 пространствени кубични метра дърва за огрев са иззети по надлежния ред.

Специализираната акция е осъществена от служители на РУ-Омуртаг съвместно със служители на Държавно горско стопанство-Омуртаг и на Регионална дирекция по горите-Шумен. В хода й са проверени 26 адреса в гр. Омуртаг. За констатираните от тях нарушения контролните органи са съставили 16 акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име