На 11.05.2022 г. в база „Спасителни дейности“  на регионалната дирекция в град Търговище се проведе областния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2022 г. Състезанието бе организирано от РДПБЗН – Търговище съвместно с БЧК – Търговище.

В него участваха три отбора от област Търговище. За пореден път на първо място се класира отборът на ОУ „Любен Каравелов“ – град Попово. Той ще представи областта на националното състезание, което ще се проведе между 27 и 29 юни в град Велико Търново. На второ място се нареди отборът на СУ „Васил Левски“  град Опака, а на трето място остана отборът от Спортно училище „Никола Симов“ – град Търговище.

Ученическото състезание се проведе в два етапа. То е извънучилищна дейност, чиято цел е повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. 

Участниците в него са ученици от 6 и 7 клас, като всеки отбор се състои от 4 състезатели. Първият етап от състезанието е проверка на усвоените теоретичните знания от I до VII клас чрез решаване на индивидуален тест, в който участват всички състезатели.

Вторият етап е проверка на придобитите знания, умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора. Вторият етап се осъществява в 4 центъра:

І-ви учебен  център – „Защита при бедствия„

ІІ-ри учебен център –„Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти” или други извънредни ситуации и катастрофи“

ІІІ-ти учебен център- „Пожарна безопасност”

ІV-ти учебен център – „Първа помощ”

Учениците трябваше да покажат знания и умения за действия при природни бедствия – земетресение, наводнение, гръмотевична буря; инциденти, свързани с отровните и радиоактивни вещества; работа с детски противогаз; правила за пожарна безопасност и действия при пожар; работа с кофпомпа; действия при оказване на първа долекарска помощ.

След приключване на състезанието участниците бяха наградени от комисар Стефан Стефанов – директор на РДПБЗН – Търговище. За учениците бяха предвидени предметни награди, както и медали и грамоти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име