В периода от 22 до 26 юли 2019 г. петчленна делегация от Административен съд –Търговище, водена от председателя на съда Росица Цветкова, бе на работно посещение във Финансовия съд в гр. Кьолн, провинция Северен Рейн – Вестфалия, Федерална Република Германия (ФРГ). Посещението се проведе в рамките на програмата за двустранен обмен между съдилища на Европейската мрежа за съдебно сътрудничество. Домакини бяха председателят на съда Бено Шарпенберг, вицепрезидентът на съда д-р Юрген Хофман и председателят на съвета на съдиите в съда д-р Марко Матес.

Делегацията от Търговище имаше възможност да се запознае с компетентността на финансовите съдилища във ФРГ, със спецификите на съдебното производство, както и с достиженията на електронното правосъдие и техническото обезпечаване на работните места и съдебните зали в съда домакин, който е един от водещите в страната в тази област.

В рамките на програмата делегацията от Административния съд  присъства в открито съдебно заседание по данъчен спор. Бяха представени и особеностите на медиационното съдебно производство по финансови дела, както и на производството по административни дела – последното чрез съдия от Административния съд – Кьолн.

Среща с министъра на правосъдието

Организирано бе и посещение на специално оборудваната сграда на Върховния касационен съд на Северен Рейн – Вестфалия в Дюселдорф, в която се разглеждат делата за терористични и други тежки престъпления. Представителите на търговищкия съд посетиха и Парламента на Северен Рейн – Вестфалия, специализираното отделение за борба с киберпрестъпленията на Прокуратурата в гр. Кьолн. Делегацията гостува и в Министерство на провосъдието на Северен Рейн – Вестфалия и се срещна с министъра на правосъдието г-н Бизенбах, след което участва в работна среща с представители на министерството. На нея бяха обсъдени определени специфики на устройството на съдебната власт в двете държави и различни аспекти от статута на съдията.

Работното посещение беше съпроводено с богата културно-историческа програма, представяща забележителностите на гр. Кьолн, парламентарната история на провинцията, както и историята на самата сграда, в която се помещава Финансовият съд – паметник на културата, построена за нуждите на правосъдието в началото на 19 век с въвеждането на Наполеоновия кодекс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име