УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Нека посрещнем новата учебна година с убеждението, че образованието е в основата на едно силно и сплотено общество и е наша обща отговорност: на учителите, които да вдъхновят учениците си; отговорност на родителите, които да изградят в децата си навици да учат и да бъдат старателни; отговорност и на нас, политиците, които да работим за осигуряване на необходимите условия за добро образование.

Най-голямо влияние върху образованието си обаче имате самите Вие, учениците. Нека винаги Ви води стремежът към познанието. Защото от знанието, което ще усвоите днес, зависи и развитието Ви като личности, а след време и като професионалисти в различни сфери на живота.

Вярвам, че всички ние, семейството, училището, местната администрация, ще направим така, че да подкрепим децата си в пътя им към познанието. Ще поощряваме постиженията им и ще им даваме увереност, когато се нуждаят.

Нека бъде здрава, успешна и ползотворна новата учебна година!

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Търговище

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име