Екипът на Окръжен съд – Търговище категорично се разграничава от действия и практики, които нарушават етичните правила на магистратите и уронват авторитета на институцията. Ръководството, съдиите и съдебните служители са изненадани от информацията за ареста и привличането като обвиняем на съдията от Наказателното  отделение Мирослав Митев по разследване на сигнал за получен подкуп.

След публикациите в средствата за масово осведомяване и  официално оповестените данни от страна на СГП, КПКОНПИ и ГД „БОП“ считаме за необходимо да изразим своята загриженост и увереност, че обективната истина ще бъде разкрита в хода на процесуално-следствените действия.

Откритите заседания по делата, чийто докладчик е нашият колега, са отложени.

Съдия Мирослав Митев е с близо 40-годишен юридически стаж, 20 от които в Окръжен съд – Търговище.

Припомняме, че един от основните принципи на наказателния процес е презумпцията за невиновност, залегнала в чл. 31,ал. 3 от Конституцията, както и в чл. 16 от НПК – обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Ръководството на Окръжен съд – Търговище ще информира своевременно обществеността за предприетите при необходимост действия.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име