В продължение на Образователната програма  „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е изявата на Десислава Здравкова на длъжност „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Търговище. Тя изнесе лекция на тема „Конституцията – основен закон в Република България“. Темата не е случайно избрана, а е по повод 16-ти април – Деня на Конституцията.

Основният ни закон бе разгледан в исторически план от създаването си и до днес и накратко по глави. Акцентирано бе на темата за парламента, фигурата на президента, правителството като институция, конституционния съд и местното самоуправление.

Интерес и диалог предизвикаха института на контрасигнатурата при подписване указите на президента, разликата между амнистия и помилване и защо се налага провеждането на закрити заседания на парламента.

В сърдечна атмосфера и с благодарности от единадесетокласниците приключи учебния час.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име