Земеделската банка в Търговище да бъде отдадена на концесия на инвеститор, който да възстанови първоначалния й архитектурен облик, срещу правото да развива стопанска дейност в обекта. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Предлага се срокът на концесията да бъде 25 години. Заради инвестицията за реставрация и консервация на обекта, оценена на близо 1,1 млн. лв., бъдещият концесионер ще бъде освободен от плащането на концесионна такса през първите 5 години. В следващите 20 години той се задължава да плаща не по-малко от 12 000 лв. без ДДС годишно на Община Търговище. Предвижда се инвестициите да бъдат извършвани поетапно, в срок до третата година от началото на концесията.

Бъдещият инвеститор ще бъде определен след провеждането на открита процедура и ще трябва да извърши основен ремонт на общо 1386 кв. м. на двата етажа на сградата, прилежащата градина, както и на покрива и фасадата. Срещу задължението да реставрира земеделската банка той ще има право да развива стопанска дейност в обекта. Там ще могат да се извършват културни, развлекателни и официални мероприятия, както и свързани с тях дейности като: виенска сладкарница; обредна зала; детски кът и други, съгласувани с Община Търговище дейности. Не се допуска организирането на хазартни игри.

Спазени са всички законови изисквания за съгласуване на условията на концесията с министерствата на културата, на отбраната, на вътрешните работи, на околната среда и водите и с председателя на ДАНС.

Припомняме, че обектът е заложен в инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж”, но реално не може и да бъде реализиран, както е било планирано. Причината е, че реставрацията по Оперативна програма на недвижима културна ценност, каквато е земеделската банка, има редица специфични изисквания, които не са били заложени при изготвянето на проекта преди години.

С промени по програмата от 2018 г. пък се въведе ново изискване финансирането на обектите от културната инфраструктура да става с финансов инструмент, дългосрочен заем, комбиниран с безвъзмездна помощ. Условието е обектите да развиват такава дейност, че тя да може да изплаща заема. Сградата на земеделската банка обаче е била предвидена за изложбени зали и тази дейност няма как да генерира такива приходи, че да се направи бизнес план, който да доказва, че кредитът може да се изплати.

По програмата е задължително и полагането на топлоизолация, което ще доведе до загуба на архитектурната стойност на сградата.

Докладната записка с предложението за отдаване на концесия ще бъде разгледана от Общинския съвет на предстоящото заседание на 30 януари. Ако тя бъде приета, кметът следва да назначи комисия, която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име