Снимката е илюстративна

Планираните мерки имат за цел опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства и осигуряване на пожарната обезопасеност по време на кампанията за прибиране на реколтата.

Проведени са работни срещи с председатели на земеделски кооперации в областта, с представители на местното самоуправление и с арендатори и земеделски производители за уточняване на конкретни стъпки в охраната на масивите и складовите бази за съхранение на прибраната продукция.

Със същата цел са извършени и инструктажи с хората, наети от кметовете по места за полска охрана и такава на стопанските дворове. Проведени са срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за самоохрана по места, изпълняващи дейност в сферата на селското стопанство, с оглед повишаване на бдителността им и готовност за своевременен обмен на информация с полицейските органи.

Обсъдени са мерки и начини за охраната на складовите бази, в които ще се съхранява продукцията. Съвместно с представители на РДПБЗН-Търговище са извършени проверки на складовите бази и на зърноплощадките относно готовността им за съхраняване на прибраната реколта. При необходимост в обособените пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция ще бъде осигурено полицейско присъствие.

Проведени са работни срещи с представители на РЗИ за уточняване на необходимите придружителни документи за превоз на селскостопанска продукция, домашни животни и на животински продукти, които ще се изискват при последващи проверки. През целия  селскостопанския сезон ще бъдат извършвани проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция.

Извършени са прегледи на техническото състояние на МПС, с които ще бъдат превозвани работници, прибиращи реколтата, и е проведен инструктаж на водачите относно необходимостта от стриктно спазване на правилата за превоз на хора. По време на цялата кампания ще се осъществява контрол върху документацията на МПС, превозващи селскостопанска продукция, с акцент  върху редовността превозните документи/на водачите и на товарите/, уплътняване на каросериите на МПС и оборудването им с противопожарни средства.

Ще бъде засилен контролът при проверките на извънгабаритна земеделска техника и прикачения към нея инвентар и ремаркета, както и за обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи. Полицейските служители ще следят за опазването на околната среда от всички участници в движението по пътищата и за укрепването на превозваните товари.

C цeл пpeдoтвpaтявaнe нa ĸpaжби и евентуално paзĸpивaнe нa извъpшeни тaĸивa пpeз цeлия зeмeдeлcĸи ceзoн пo paйoни щe бъдaт пpoвeждaни cпeциaлизиpaни пoлицeйcĸи oпepaции.

Регулярно през кампанията ще се   извършват и съвместни проверки с представители на териториалните структури на различни институции, имащи правомощия за контрол по изкупуването и реализацията на реколтата – на  Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име