Във връзка с тазгодишните абитуриентски балове в ОД МВР-Търговище е набелязан широк спектър от конкретни мерки за опазване на обществения ред, сигурността и безопасността на движението по пътищата. Създадена е организация за ефективно използване на полицейските сили от трите районни управления в състава на дирекцията, като приоритетно служителите им ще съблюдават за спазване на обществения ред в районите на училищата, в местата, където ще се събират повече автомобили с абитуриенти,  както и в местата, където се провеждат баловете.

Проведени са срещи с ръководството на Регионалното  управление на образованието, с училищните ръководства по места и с органите на местно самоуправление, с оглед осигуряване на спокойно и без инциденти провеждане на абитуриентските балове и на публичните прояви, свързани с честването на Деня на българската просвета и култура – 24-ти май.

Уточнени са местата в областта, където ще се провеждат абитуриентски балове – такива ще има в гр. Търговище и в гр. Попово, а част от абитуриентите от средните училища в градовете от областта ще посрещнат празника си извън територията й.

Полицейски служители провеждат със зрелостниците по училища превантивни беседи, свързани с безопасността на движението по пътищата, на които им се дават практически препоръки за безопасно пътуване и придвижване към местата на баловете им.

В заведенията, където ще има абитуриентски балове, са извършени проверки съвместно със служители на РДПБЗН-Търговище с цел обезпечаване на сигурността на присъстващите, както и относно спазване на противопожарните правила, за наличието на планове за безопасна евакуация и на изправни противопожарни уреди.

Проведени са инструктажи с персонала на тези обекти предвид ограничаване предпоставките за възникване на пожари и за необходимите първоначални действия, които служителите трябва да предприемат при евентуално възникване на инцидент до пристигането на огнеборците.

Специално внимание се обръща на пропускателния режим в заведенията, за да не бъдат допускани в тях хора с огнестрелно оръжие, агресивни, в явно нетрезво състояние или видимо употребили наркотични вещества.

По време на абитуриентските балове на територията на градовете в област Търговище  в районите на училищата и местата, където се събират абитуриенти и автомобили, ще има засилено полицейско присъствие на служители от “Пътна” и “Охранителна” полиция, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Ще се осъществява активен контрол по маршрутите с очаквано интензивно движение на абитуриенти и придружаващи ги с цел недопускане на инциденти при организираното придвижване на празнуващи. Ще бъдат използвани мобилните системи за видеоконтрол, насочени към автомобилите, превозващи абитуриенти, с цел документиране на евентуални нарушения на Закона за движение по пътищата и предприемане на съответни мерки в тази връзка.

В градовете Търговище, Попово и Омуртаг полицейските служители имат готовност временно да  регулират движението на МПС по време на придвижване на колоните от училищата – участници в празничните шествия послучай 24 май.

Предприети са необходимите мерки за недопускане на инциденти и обезпечаване сигурността и на абитуриентите, чиито балове ще бъдат извън територията на града, в който учат и живеят. Уточнени са местата, където ще пребивават празнуващите, и маршрутите за придвижването им.

Проверява се дали съответните автобуси са преминали годишен технически преглед, както и за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Пътни полицаи ще проведат инструктажи с  водачите на автобусите, основен акцент в които ще е превенция на управление на МПС под въздействието на алкохол и наркотични вещества и техни аналози.

Водачите на превозни средства, които ще осъществяват пътувания с абитуриенти, ще бъдат тествани за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.

На 23 и 24 май в областта ще се проведе специализирана полицейска операция за осигуряване на пътната безопасност, като полицейските сили ще бъдат съсредоточени по рисковите маршрути  и уязвими пътни участъци с очаквано интензивно движение на абитуриенти и придружаващи ги с цел недопускане на инциденти при организираното придвижване на празнуващите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име