Председателят на Окръжен съд – Търговище Татяна Даскалова се срещна с ученици от 10 „в“ клас от Първо СУ „Св. Седмочисленици“. Пред тях тя говори „За правата и правоспособността. Непозволено увреждане. Обезщетение за вреди.“ Изявата е в изпълнение на Програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

„Всеки човек от раждането си е носител на права и задължения. Това е същността на правоспособността. Но можете ли вие сами да ги упражнявате?“ – така провокира интереса на подрастващите съдия Даскалова. В тази връзка разграничи малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица, обясни разликата между физическо и юридическо лице, правоспособност и дееспособност, както и в кои случаи се постановява запрещение.

Магистратът обясни какво е непозволено увреждане и начина на търсене на обезщетение при причинени от него вреди – имуществени, неимуществени, от пропуснати ползи. Обърна внимание на това кой може да търси такова обезщетение – потърпевшия за претърпените болки и страдания и кои негови близки  от роднинския му кръг, а размерът се определя от съда по справедливост. Това породи доста въпроси от страна на аудиторията.

Накратко съдия Даскалова говори за органите на съдебна власт, отграничи трите съдилища на територията на общината – районен, окръжен и административен, видовете дела, които разглеждат и как се определя подсъдността при обжалване на постановените съдебни актове. Показа и разказа за професионалното облекло – тогата – на съдиите, прокурорите и адвокатите.

Каква собственост мога да притежавам? Мога ли да бъда акционер в АД? А да участвам в управителен орган на търговско дружество? Какъв контрол имам над свое имущество като непълнолетен?

Това бяха част от питанията към председателя на Окръжен съд. С отговорите си тя им разказа случаи от своя над 30-годишен опит като съдия, като им обърна внимание да спазват закона, но и да си дирят правата пред компетентните органи, когато смятат, че са накърнени.

С тази среща приключват изявите по Образователната програма в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ за тази учебна година. В рамките на месец ученици от 10 и 11 клас се срещнаха с двама съдии от Окръжен съд – Търговище и държавния съдебен изпълнител към Районен съд – Търговище. Домакините изразиха своето очакване за нови дискусии и през следващата учебна година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име