Председателят на Окръжен съд – Търговище съдия Татяна Даскалова посрещна в съдебната палата  ученици от XII „г“ клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Пред тях тя изнесе лекция на тема „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите. Структура на съдебната система.“ Изявата е в изпълнение на образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

След представянето си, магистратът разказа на гостите какви знания, умения и качества трябва да се притежават, за да си „съдия“, „прокурор“, „следовател“. Това са освен посочените в Закона за съдебната власт юридическо образование, юридическа правоспособност и високи морални качества, но и силно желание, богата обща култура и талант за писане. Във връзка с кариерното развитие, към което са се насочили подрастващите, тя обърна внимание на други юридически професии, които могат да се практикуват след завършване на специалността „Право“, а именно адвокат, нотариус, юрисконсулт, съдебен изпълнител.

Съдия Даскалова говори и за структурата на съдебната система в Република България – за Висшия съдебен съвет като ръководен орган и двете му колегии (прокурорска и съдийска), как се сформира съставът на ВСС, за Върховния касационен съд и Върховния административен съд, стоящи на върха на пирамидата от съдилища, както и за местната компетентност на районните, окръжните, апелативните такива и някои видове дела, които разглеждат.

Тя се обърна към учениците, че е много важно да знаят правата и задълженията си, да знаят към кого да се обърнат за съвет. Да са наясно, че магистратът по закон няма право да дава консултации. И тези от тях, които станат юристи, не трябва да знаят законите наизуст, а в кой нормативен акт да потърсят отговора на въпросите си.

На гостите бяха раздадени образователни материали, предоставени от Висшия съдебен съвет по Програмата. В тях се разглеждат органите на съдебна власт в страната, структурата и функциите им.

Учениците, под ръководството на г-жа Десислава Трифонова – учител по „Гражданско образование“ и г-жа Виолета Драганова – класен ръководител, изслушаха с интерес лекцията. С покана от страна на Председателя на Окръжен съд – Търговище за посещение от учениците в съдебната палата и през следващите месеци преди завършването им, както и с предложение за други интригуващи ги теми, приключи срещата.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име