В атмосфера на тържественост Председателят на ТОС връчи грамотите на магистратите от Окръжен съд – Търговище. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „служебна благодарност и грамота“ шестима магистрати от Окръжен съд – Търговище и Районен съд – Попово за активното им участие като лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Това са Бонка Янкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище и ръководител на Наказателно отделение, Мариана Иванова -заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище и ръководител на Гражданско и търговско отделение  и съдиите от същия съд Йордан Иванов, Бисера Максимова – Иванова, както и Маринела Стефанова – административен ръководител – председател на Районен съд – Попово.

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения също е отличен и младши съдия Борис Царчински.

С Протокол от 01 ноември тази година, в Деня на народните будители, Съдийската колегия на ВСС прие предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, за поощряване на магистрати от съда. Съгласно Закона за съдебната власт съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да поощрява съдия, прокурор и следовател с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име