Над 20 съдии и съдебни служители се включиха в обучение „Защита на личните данни от органите на съдебната власт“. Семинарът бе организиран съвместно от домакина – Икономически университет – Варна и Варненския апелативен съд, а лектори бяха експертите от дирекция Правно-нормативна и международна дейност в Комисията за защита на личните данни Любомир Грънчаров и Олга Александрова.

Двамата успяха с практически примери и по разбираем начин да представят изискванията на Общия регламент на ЕС за защитата на данни. Разгледаха обстойно спецификите в работата с лични данни на органите на съдебната власт.

Специалистите припомниха целта на Регламента – да унифицира, модернизира и адаптира правната уредба и прилагането й в 27-те страни членки, за да бъдат еднакво защитени правата на гражданите във всички държави от ЕС.

Съдът, прокуратурата и следствието подлежат на надзор от две институции, в зависимост от функциите, които изпълняват по отношение на личната информация – Комисията за защита на личните данни и Инспектората на ВСС. Когато например органът на съдебна власт е в ролята на работодател, възложител на обществена поръчка или става дума за административна дейност, правомощията са на Комисията. Съдебната функция се контролира от Инспектората.

Любомир Грънчаров и Олга Александрова припомниха, че само при наличие на законово основание администраторите на лични данни имат право да правят копие на документ за самоличност. Задържането на лична карта или шофьорска книжка е неправомерно.

Експертите обърнаха внимание и на проблемите, които поставя дигитализацията, включително в съдебната система. За всяка институция е важна отговорността и добросъвестността на служителите, които имат достъп до съхраняваните данни, защото евентуално „изтичане“ срива публичния авторитет на цялата организация.

„Най-добрата защита на личните данни – в реалния и в дигиталния свят – започва от самите нас“, акцентираха експертите.

Днешното обучение е резултат на сътрудничеството на Икономически университет – Варна с Комисията за защита на личните данни и с Апелативен съд – Варна. Съдилищата от апелативния регион благодарят за оказаната възможност да повишат компетентността и професионалните си познания.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име