На 29 юли, от 17.00 ч., в зала 28 на Община Търговище ще се проведе информационна среща по процедурата за прием на проектни предложения към общинския фонд „Местни инициативи“.

Присъстващите ще бъдат запознати с проектната документация, възможностите за кандидатстване, критериите за оценка на предложенията, начина на изпълнение и отчитане на дейностите.

През 2022 г. по линия на фонда ще се отпускат до 2500 лв. за реализацията на инициативи, свързани с подобряване облика на градската среда.

Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, сдружения на собственици, образователни и културни институции, неформални граждански групи.

Подробна информация, заедно с насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи, са публикувани в сайта на Общината:  https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/FondMI

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име