През 2018 г. на територията, обслужвана от областната дирекция, са регистрирани 57 тежки ПТП, в които са загинали 14 и са били ранени 58 граждани. В сравнение с 2017 г. е налице намаление броя на загиналите в тежки пътни инциденти в областта с един човек, но увеличаване броя на тежките ПТП с 13, и на ранените в тях граждани – с 12.

Анализът сочи, че най-често срещаната предпоставка за пътни произшествия с тежки последици продължава да е управлението на МПС с превишена и несъобразена скорост. За 2018 г. поради тази причина в област Търговище са възникнали 9 пътни инцидента с по 8 загинали и ранени в тях граждани. Предприети неправилни маневри от водачите на ПТП са причинили други 4 тежки ПТП с 5 загинали и 4 ранени. 5 тежки пътни инцидента по пътищата на областта през разглеждания период са предизвикани от отнемане на предимство. В някои случаи пътните злополуки са причинени от съчетаване на част от гореспоменатите причини, към които може да се добавят и зачестяващите напоследък случаи на управление на МПС от неправоспособни водачи. Статистиката сочи още, че до тежки ПТП понякога се стига не само по вина на водачите на МПС, а и на други категории участници в движението – така например през 2018 г. поради нарушения на правилата за движение от страна на пешеходци в област Търговище са загинали двама души.

Най-тежки като последици са пътните злополуки от вида „Сблъскване между МПС – косо и челно“. През изминалата година в областта ни 11 от тежките пътни инциденти са именно такива, като в тях са  загинали 4 и са били ранени 5 граждани; следвани от ПТП от вида „преобръщане на МПС извън пътното платно“ – за периода в тях са намерили смъртта си трима граждани и са били ранени други четирима.

Най-много от тежките пътни инциденти – 36, са настъпили извън населените места в областта. В тях са загинали 14 и са били ранени 31 души. В населените места са регистрирани 21 тежки ПТП. 41 тежки пътни инцидента са настъпили при суха пътна настилка(с 11 загинали и 42 ранени), а 16 – при мокра и заснежена такава(3 загинали и 16 ранени). По-голямата част от тежките пътни инциденти – 38, са настъпили през светлата част на денонощието.

През 2018 г. се утвърждава тенденцията към намаляване броя на констатираните по пътищата нарушения на Закона за движение по пътищата, респективно – и на броя на наложените от контролните органи санкции. Това може да бъде обяснено както с ефективната превантивна дейност за ограничаване на предпоставките за възникване на тежки инциденти, регулярно осъществявана от служителите на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и в районните управления в състава й, така и с повишаване на културата на пътната безопасност на участниците в движението и на тяхната отговорност като такива. Установените през 2018 г. по пътищата на областта нарушения на Закона за движение по пътищата са 34 420(със 1 208 по-малко от 2017 г.), като съставените за тях актове за установяване на административно нарушение са 4 761(със 739 по-малко от 2017 г.), а наложените глоби по фиш са 29 659(с 469 по-малко от 2017 г.). През 2018 г. пътните полицаи в региона са участвали в 247 специализирани полицейски операции за осигуряване на безопасността на движението, в хода на които са констатирани 1 584 нарушения по Закона за движение по пътищата. Съставени са 167 акта и са наложени 1164 глоби по фиш.

Особено внимание се отделя на активната контролна дейност по установените в областта два пътни участъка с концентрация на ПТП, и двата – на първокласен път София-Варна в местността „Боаза“. Съвместно със служители на Областното пътно управление бяха предприети съвместни действия за допълнителното им сигнализиране. През м. септември 2018 г. бяха изградени шумящи маркировки, които допълнително да предупреждават водачите на МПС за предстоящите опасни пътни участъци.  Оттогава до момента в  тях е регистриран само един пътен инцидент с материални щети.

За подобряване на организацията на движение на МПС и отстраняване на някои недостатъци в пътната сигнализация през 2018 г. служители на сектор „Пътна полиция“ са изготвили 27 предписания към стопаните на пътищата в областта.  С цел повишаване на информираността на учащите се по въпросите на пътната безопасност и осъзнаване от тях на безалтернативността на спазването на основните й правила, пътните полицаи в областната дирекция са провели 32 срещи с ученици от началните класове в областта и са участвали в провеждане на няколко училищни викторини по актуалната тема.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име