Превантивната акция за осигуряване на пътна безопасност, включваща засилен контрол над товарните автомобили и автобусите, се проведе от 8 до 14 май т.г. на територията на всички страни-членки на ЕС, по линия на ROADPOL(Европейска мрежа на службите „Пътна полиция“).

Акцентът на осъществяваната активна контролна дейност бе: техническа изправност на товарните автомобили и автобусите, евентуално управление на водачите им след употреба на алкохол и/ или наркотични вещества и техни аналози; ползване на обезопасителни системи от водачите; доколко те спазват почивките и дали няма претоварване на превозвания от тях товар.

В хода на операцията по пътищата на област Търговище контролните органи са проверили 420 товарни автомобила. Анализът на резултатите от проверките сочи, че част от водачите на този вид МПС продължават да нарушават скоростните режими – за една седмица в област Търговище са установени 240 случая на управление на товарни автомобили с превишена скорост спрямо максимално допустимата за съответния пътен участък.

По време на превантивната акция са констатирани 13 случая на управление на товарни автомобили от водачи с нередовни документи и 9 случая на управление без поставен обезопасителен колан от водачите.

В три от случаите контролните органи са наложили забрана на водачи управляваните от тях товарни автомобили да продължат движението си поради констатирана техническа неизправност на моторното превозно средство.

За миналата седмица по пътищата на областта полицейски служители са извършили проверки и на 34 автобуса.  Установени са 11 случая на нарушаване на скоростните режими от водачи, 2 случая на управление на автобус без поставен от водача предпазен колан, и един случай на водач с нередовни документи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име