Снимка:Местен вестник

На 28 ноември се проведе второто заседание на новоизбрания Общински съвет – Попово за мандат 2019-2023 г. с участието на кмета на община Попово д-р Людмил Веселинов и представители на Общинска администрация, информира „Местен вестник“.

Снимка: Местен вестник

Преди да започне работата по дневния ред Емел Мустафова Расимова, избрана от листата на Движение за права и свободи – ДПС, положи клетва като общински съветник и получи своето удостоверение. С едноминутно мълчание съветниците отдадоха почитта си към великия български актьор – Стефан Данаилов и неговата кончина.
По четиринадесетте точки от дневния ред работиха двадесет и седем общински съветници. Първа точка бе относно Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г., които бяха одобрени единодушно. В хода на заседанието съветниците дадоха своето съгласие относно Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Попово в частта кметове на кметства и кметски наместници.
След внесени известни промени бяха приети Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Попово, които бяха внесени за разглеждане и приемане от Общински съвет – Попово за втори път, след като не бяха одобрени на заседанието през месец юни. Така с решението на Общински съвет от 1 януари 2020 г. от финансова помощ в размер на 1 000 лв. ще могат да се възползват лица, отговарящи на определените условия.
Със 17 гласа „за” и 10 „въздържали се” бе одобрен Общият устройствен план на община Попово. На заседанието съветниците направиха избор на Зам.-председатели на Общински съвет – Попово, като през този мандат това ще бъдат Румен Кьосев и Николай Черкезов, както и утвърдиха състава на постоянните комисии.
Със съгласието на съветниците бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Попово за мандат 2020-2024 г. и бе създадена комисия за провеждане на процедура по избора на такива.
С мнозинство за представител на Общински съвет – Попово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България бе избран Георги Георгиев. При невъзможност за явяване на г-н Георгиев негов заместващ ще бъде Николай Черкезов.
Единодушно за представител на Общински съвет – Попово в Областен съвет за развитие на област Търговище бе избран Дончо Дончев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име