От 12 до 18 октомври на територията на всички държави-членки на европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – ROADPOL,  бяха извършени засилени проверки на товарните автомобили и автобусите. Полицейските служители в област Търговище също осъществяваха активен контрол за спазване на разрешената максимална скорост за движение, употребата на алкохол и наркотични вещества и/или техните аналози от водачите, и за използване на обезопасителни колани. Извършваха се проверки и за спазване на часовете за почивка от водачите, за недопускане на претоварване на автомобилите, за евентуално превозване на по-голям брой пътници от предвиденото, за превоз на неукрепени товари, за техническата изправност на автомобилите, както и за  управление на товарни автомобили от неправоспособни водачи и водачи, на които временно е отнето свидетелството за управление.

По време на превантивната акция в област Търговище са проверени 265 товарни автомобила. Установените нарушения на Закона за движение по пътищата  са 126 на брой. Най-много от тях са свързани с нарушения на скоростните режими – за периода в областта ни са констатирани 98 случая на управление на товарен автомобил с превишена скорост. В 5 случая е установено управление на МПС с нередовни документи на водача му, в 4 се касае за нередовност в документите на превозното средство, в 3 – за неизползване на обезопасителните колани от водачите, и в един – за неукрепен добре товар на автомобила. В хода на осъществяваните от тях проверки служителите на „Пътна полиция“ са установили и други 15 нарушения на Закона за движение по пътищата. По време на проверките пътните полицаи са връчили 24 електронни фиша на водачи на товарни автомобили, 3 фиша – на пътници в автомобилите, а на един водач временно е отнето временно свидетелството за управление на МПС заради неплатени глоби.

В хода на операцията полицейските служители са извършили проверки  и на 47 автобуса . Само в три случая са констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата – в два от  тях се касае за неизползване на обезопасителен колан от водачите, а едно от нарушенията е за управление на автобус с превишена скорост.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име