През настоящия месец ноември приключи успешно поредният проект, спечелен от музеят в Търговище, финансиран от Министерството на културата. Той бе насочен към „Реорганизация, частично преоборудване и подобряване условията във фондохранилища № 2 и № 3” на Регионален исторически музей – Търговище.
Финансирането в размер на 11 004 лв. бе защитено в сесия за разпределяне на държавна субсидия за проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.
Целта на дейностите по проекта бе създаване на съвременни условия за ефективно и оптимално съхранение на движими културни ценности от фондовете „Възраждане”, „Нова история”, „Най-нова история”, „Етнография” и „Нумизматика”, научно- спомагателните фондове и фонд „Спомени” във фондохранилища № 2 и № 3, с акцент върху материалите от хартия, архивни документи и снимки, монети.
Извършено бе преоборудване на съществуващо пространство, за да се адаптира към нуждите от място и защита на ценностите в ежегодно нарастващите музейни фондове. Организирана бе система за улеснен достъп, обозначаване и онагледяване, насочени за по-бързо ориентиране, намиране и ползване на движимите културни ценности.
Резултатът е частично реновирани фондохранилища № 2 и № 3, отговарящи на съвременните стандарти за съхранение на движими културни ценности. Постигнат оптимален микроклимат за тяхното съхранение.
Непосредствен автор и отговорен за реализиране на дейностите по проекта бе Иванка Стойнова – Йорданова, уредник в отдел „Фондове“ на Регионален исторически музей-Търговище.
Благодарности към всички местни печатни и електронни медии, които ни подкрепиха в разгласата и популяризирането на проекта.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име