Снимка: Местен вестник

След „така” проведеното публично обсъждане за изграждане на инсталация проблемът с отпадъците на Попово остава нерешен, информира „Местен вестник“-Попово

На 13 февруари в Попово се състоя Обществено обсъждане относно инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци в околностите на града. То бе инициирано за предоставяне на подробна информация относно характеристиките на такъв тип инсталация. Присъстващите не пожелаха да изслушат поканените експерти и не уважиха желанието на Общинска администрация за диалог. Гражданите отстояваха желанието си битовият отпадък на Попово да бъде извозван до депо в друго населено място. Специалистите обясниха, че въпреки опитите на администрацията отпадъците, генерирани в община Попово да бъдат приети от някои от депата в близките градове, отказ е получен отвсякъде, поради запълване на капацитета им. Единствената алтернатива е депото в Белослав (област Варна), но този вариант ще повиши изключително много такса „смет”, както и други разходи за управлението на отпадъците. Присъстващите настояваха за варианта отпадъкът на поповска община да бъде депониран някъде и категорично отхвърлиха изграждането на инсталация. Кметът на общината – д-р Людмил Веселинов, оттегли намерението си за изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци на конкретното място, но обясни, че вариантът с изграждане на депо на територията на нашата община би бил временно решение на въпроса, тъй като то също ще бъде с определен капацитет и след време проблемът за справяне с отпадъците отново ще бъде на дневен ред. Д-р Веселинов остана зад позицията си за изграждане на такъв тип инсталация, макар и на друго място, тъй като това е и тенденцията в европейски мащаб.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име