Община Търговище продължава подготовката на проекта за изграждане на индустриална зона в Търговище по програма по Плана за възстановяване и устойчивост.

На предстоящата сесия на Общинския съвет се внася докладна с искане на разрешение за създаването на „Консорциум Индустриален парк – Търговище“ ДЗЗД. В него ще участват „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД и „Прима Магна Груп” АД. Акционерното дружество е заявило желание за партньорство пред Общината и ще осигури част от необходимите имоти, върху които ще бъде изградена зоната.

Целта на обединението е съвместно кандидатстване по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции. Впоследствие, индустриалната зона ще бъде създадена и ще функционира на основата на това публично-частно партньорство. Предвижда се тя да бъде управлявана от външен оператор.

В проекта на споразумение за партньорство е заложено 57% от дяловете на новото дружество да бъдат собственост на „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД. „Прима Магна Груп” АД ще притежава 43% от дяловете.

Припомняме, че според изискванията на програмата, е необходимо да бъдат осигурени поне 300 дка за обособяването на индустриалния парк. В обхвата му ще се включат поземлени имоти от промишлената зона на града и поземлени имоти, общинска собственост, в землището на село Васил Левски. Набелязани са терени, които са в близост до главния път София-Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 ноември. Докладната, касаеща изграждането на индустриалната зона, е публикувана в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia26.10.2023

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име