Заявеният брой съдебни заседатели е 28 души, с мандат 2023 – 2026 г., като разпределението по общини е, както следва:

  • Община Търговище – 18 съдебни заседатели
  • Община Попово – 5 съдебни заседатели
  • Община Омуртаг – 5 съдебни заседатели

Процедурите са самостоятелни за трите отделни общини.

Общински съвет – Търговище е открил процедура за определяне на 18 съдебни заседатели и срокът за кандидатстване е до 20-ти юни 2022 г. вкл.

Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община Търговище, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд-Търговище;
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания;
1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. не е общински съветник от съдебния район на Окръжен съд-Търговище;
1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд-Търговище.

По силата на чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Място на подаване: На гише от № 3 до № 6 в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище 7700, пл. „Свобода“ за община Търговище, а за община Омуртаг и община Попово – в общинските администрации по места.

Възнаграждението на съдебният заседател е в размер не по-малко от 20 лв./ ден, а при повече от един час – по 14 лв. на час, като обучението и транспортните разходи  се поемат от бюджета на съдебната власт.

За участието в съдебно заседание на всеки съдебен заседател се полага служебен отпуск съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, който е  различен от редовния платен годишен отпуск. Възнаграждението за служебния отпуск се определя по специалния закон – Закона за съдебната власт съгласно чл. 157, ал. 3, т. 3 КТ.

Пълните условия за кандидатстване заинтересованите лица могат да открият на адреси:

За община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/messages.obsht.savet/ObiavlenieSZasedateli

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/messages.obsht.savet/ObiavaSZasedateli

За община Омуртаг:

https://omurtagnews.wordpress.com/2022/06/01/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5/

За община Попово – предстои публикуване в сайта на общината.

Приканваме всички граждани от област Търговище за участие в процедурата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име