И тази година Регионален исторически музей-Търговище е подкрепен от Министерство на културата в мисията за опазването на старинни възрожденски сгради, знакови за гр.Търговище.

Музеят кандидатства в сесията за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията с два проекта, които бяха одобрени. Благодарение на тази финансова подкрепа ще се осъществи третия етап – интериори, от проекта ,,Консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща в гр.Търговище, недвижима културна ценност с национално значение“.

Финансиране получи и проекта „Koнcepвaциoннo ‐ pecтaвpaциoнни paбoти по фасадите и покрива на 3axapиева къщa“. Вече са подписани договорите с Министерство на културата и тази есен дейностите предстои да се реализират. За третия етап по опазването на Хаджи Ангеловата къща са отпуснати 210 866 лв. Реставрационните дейности по фасадите на Захариевата къща са на стойност 152 571 лв.

Целта на предприетите поетапно стъпки от търговищкия музей през последните години са насочени към съхраняването на Хаджи Ангеловата къща, която е недвижима културна ценност с национално значение.

Сградата е образец на българската възрожденска жилищна архитектура, ценен исторически паметник, който не трябва да губи своя представителен и автентичен вид. В нея е представена Етнографската експозиция на музея.

Трябва да подчертаем, че с подкрепата на Министерство на културата през последните години бяха изработени цялостен архитектурен проект за консервация и реставрация, реализираха се първия и втория етап от дейностите по Хаджи Ангеловата къща. Скромно финансово участие има и търговищкия музей, съобразно своите възможности.

Изработването на архитектурния проект за консервация и реставрация на Захариевата къща бе финансирано от Община Търговище през 2020 г.

Целта на реализирането на двата проекта е възстановяване на оригинален и въздействащ външен вид и интериори на двете възрожденски сгради, които отново да придобият представителен и безопасен облик за  гостите на музея и града.

Това ще са поредната крайно необходими важна и особено наложителна стъпка към опазването на недвижима културна ценност от времето на българското Възраждане. Така ще се осигурят подходящи условия за работа на музейните специалисти и за разгръщане на музейни дейности и работа с музейна публика.

Домът на видния търговец Хаджи Ангел х. Друмев

            Домът на видния търговец Хаджи Ангел х. Друмев е най-представителният паметник на местната възрожденска жилищна архитектура от средата на ХІХ в., разположен в началото на квартал Варош. Собственикът хаджи Ангел търгувал с тъкани. Имал кантори в Цариград и Манчестър.

Красивата възрожденска сграда е построена и зографисана от тревненски майстори през 1863 г.  Има богато вътрешно пространствено оформление с модерни за времето архитектурни детайли в стил „алафранга“ и зидано отопление. Въздействащи са дърворезбения таван и художествено изписаните холкели.

Хаджи Ангеловата къща е ценно и важно свидетелство за прочутия традиционен ескиджумайски (търговищки) панаир, както и за трагичните януарски дни на 1878 г., преживени при Освобождението на града.

Захариевата къща

            Захариевата къща е разположена в квартал Варош, в съседство със Славейковото училище. Построена през 1866 г. от търговеца х.Захария Тончов (Николов), който имал търговска кантора в Цариград. Неговият син Панайот Захариев е учител в града, доброволец в Сръбско-българската война. Къщата става известна като Захариевата по името на старата търговска фамилия. През годините къщата е използвана за училищна сграда, болница, общежитие и др. От 1972 г. в нея се помещава администрацията на Регионален исторически музей – Търговище. Tя е недвижима културна ценност с местно значение, един от малкото запазени архитектурни паметници от възрожденската епоха в културно-историческото наследство на гр.Търговище.

В настоящия момент сградата е във видимо лошо състояние, което се задълбочава с годините. Уврежданията са по фасади и дограма.

Проекта предвижда дейности по консервация и реставрация на фасадите, дървените елементи и дограмата, отстраняване покривни дефекти, предизвикващи течове.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име