Днес, 15.11.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков ръководи заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с констатираните на 6.11.2019г. огнища на болестта Африканска чума по диви свине(АЧС) в землищата на кв. Сеячи, град Попово и на с. Горско Абланово, община Опака.

Директорът на Държавно ловно стопанство „Черни Лом“ – Попово инж. Симеон Давидков информира членовете на комисията, че продължават дежурствата по границите на инфектираните зони за недопускане на външни лица в тях. При претърсванията на зоните не са открити други мъртви свине. Със Заповед на директора на ДЛС „Черни Лом“ в зони „А“ на двете огнища са забранени всички дейности – лов, дърводобив, събиране на гъби, туризъм и др.

Представителят на РДГ – Шумен инж. Юлиян Будаков отчете, че отстрелът на диви свине през изминалата седмица е занижен в сравнение с началото на ловния сезон.От началото на месец октомври досега са отстреляни над 600 диви свине на територията на област Търговище. В изпълнение на указания на Изпълнителната агенция по горите, РДГ-Шумен проверяват всички дружинки в обхвата на инфектираните зони за спазване на изискванията за предотвратяване и ограничаване разпространението на АЧС.

По данни на директора на ОДБХ – Търговище д-р Анелия Цонева, през изминалата седмица в страната са открити две нови огнища на болестта при диви свине в областите Ловеч и Бургас. На територията на нашата област няма нововъзникнали случаи на болестта.

В заключение г-н Митко Стайков подчерта, че гражданите могат и спазват правилата, когато са информирани за тях, затова комуникацията е от съществено значение.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име