Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за символиката, званията и отличията. Целта е да бъдат осъвременени и актуализирани текстовете на действащия към момента нормативен акт, който е приет през 2006 г.

Наредбата урежда вида, съдържанието, начина и реда за използване на символите и знаците на Община Търговище. Регламентиран е статутът на празника на града, както и на почетните звания и отличия. Конкретизират се критериите и начините, по които едно лице или колектив могат да бъдат номинирани и удостоени с почетно звание или отличие.

При символите на общината (знаме, герб, химн, символичен ключ на града, огърлица на кмета) се добавя девизът на Търговище – „Бях, съм, ще бъда“. Към текстовете, касаещи химна, са добавени имената на неговите автори – писателката Неда Антонова и композиторът Ценко Минкин.

Предвижда се номинацията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Търговище“ да се внася в Общинския съвет от кмета или председателя на Общинския съвет. Това ще става след постъпили предложения от обществени, професионални организации, творчески формации, граждански сдружения и инициативни комитети в състав, удостоверен със събрана подписка от минимум 50 души, съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

На същия принцип инициативни комитети ще могат да внасят номинации за носителите на Годишните отличия за изкуство и култура, и за образование. Нова категория „Дебют“ се въвежда при отличията за изкуство и култура. При тези за образование пък се въвежда отличието „Млад учител“, което ще се връчва на изявени педагогически специалисти до 33-годишна възраст.

Предвижда се и учредяването на нов Почетен знак „Митрополит Андрей“. Той ще се връчва на лица и организации с принос в развитието на значими обществени каузи, инициатори на благотворителни кампании и граждани, които с хуманното си и/или професионално поведение/действия са пример за местната общност.

Почетните звания и отличия по Наредбата имат морален характер. Целта им е да се засвидетелства заслужено внимание и уважение към дейността на граждани и организации, с принос за развитието на общината.

Предложения по проекта на нова Наредба могат да се подават в срок до 28 септември, на: obshtina@targovishte.bg; в Центъра за административно обслужване на Общината; Портала за

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име