Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия е публикуван за обществено обсъждане в уебсайта на Община Търговище. Документът е разработен в изпълнение на Закона за защита при бедствия и е със срок на действие от 5 години.

В програмата са предвидени дейности за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия. Заложени са и дейности за повишаване капацитета на институциите за управление на риска, както и изграждане, поддържане и разширяване на система за ранно предупреждение на населението и други.

Мнения и препоръки по проекта могат да се подават в срок до 12 ноември, на e-mail: obshtina@targovishte.bg или писмено, в Центъра за административно обслужване на Общината.

След изтичане на посочения срок, програмата трябва да бъде съгласувана с Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и да бъде разгледана от Общинския съвет.

Програмата е публикувана в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на нормативни актове“ в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PNRB2021-2025

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име