Прокурорът от Окръжна прокуратура – Търговище Мартин Александров се включи в Образователната програма, провеждана от Окръжен съд – Търговище, съобразно Споразумението между ВСС и МОН. В час по гражданско образование пред единадесетокласници във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ прокурор Александров изнесе лекция на тема „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление.

Домашното насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“

След разяснение за  функциите на прокурора, магистратът  акцентира върху разликата между малолетни и непълнолетни лица, върху някои от специалните правила на наказателна отговорност на такива лица: при разпит на непълнолетен свидетел предварително му се разясняват правата в присъствието на психолог, мерките за процесуална принуда са различни от тези за пълнолетните лица, а най-тежкото наказание, което може да се наложи за такива извършители е до 10 години „Лишаване от свобода“.

Целта на т. нар. „Синя стая“ е да се избегне прекия контакт на свидетеля (малолетен или непълнолетен) с обвиняемия, а въпросите се задават от специалист поради това, че подрастващите са манипулируеми.

За ролята на свидетеля – очевидец на престъпление или като източник на информация, за жертвата, претърпяла имуществени и/или неимуществени вреди от посегателство, за извършителя на престъпление, когато не е навършил пълнолетие, говори прокурор Александров.

И тъй като родителите представляват детето си в един наказателен процес, силен интерес предизвика фактът, че съдът назначава служебен защитник, когато интересите на детето противоречат на тези на родителя.

Със ЗЗДН (Закона за защита от домашното насилие) насилието е дефинирано като „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие“, като за „психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.“

Лекторът разясни, че насилието не предполага сключен граждански брак и може да е от роднини, а не само от съжителстващи лица. Разказа за случаи от своята практика, описа процедурата за подаване на сигнал, съдействие от НПО при изготвяне на искова молба, задържане на извършителя и налагане на наказание.

 

Как да се предпазим да не станем жертви на престъпление? –киберпрестъпления, изнудване, измами, наркотици… Прокурор Александров, като магистрат и като родител, посъветва единадесетокласниците: „Бъдете внимателни! Особено в социалните мрежи! Не се доверявайте на непознати и мислете за последиците!“

На учениците бяха раздадени образователни материали, описващи трябва ли и на кого да се сигнализира при извършено престъпление, какво се случва със сигнала, защо е важно да се свидетелства и какви права и задължения имат свидетелите.

Материалите са предоставени по Образователната програма от Висшия съдебен съвет. С благодарности от учениците и с обещание за нови срещи завърши часа.

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Денят е по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и др.), упражнявано върху жени, и е обявен за такъв ден с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. ООН приканва правителствата, международните организации и НПО-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към въпросите на този ден до международна загриженост.

С проведената лекция Окръжен съд – Търговище съвместно с Окръжна прокуратура – Търговище проявяват съпричастност към проблема и информираността на подрастващите по темата е начин на преодоляването му.

От началото на годината до момента в Районен съд – Търговище са образувани 17 производства по Закона за защита от домашното насилие, а в Окръжен съд – Търговище – 4.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име