Много добро представяне на одитираните горски и ловни стопанства в системата на СИДП, отчитат експерти от предприятието. Тази година пет стопанства бяха проверени от одиторите на NEPCon, като ДЛС-Черни Лом работи по Стандарт за контролирана дървесина за горскостопански организации, а останалите териториални поделения по Националния  стандарт за устойчиво управлението на горите в България.

Някой от стопанствата бяха подготвени по-добре документално, а други пък на терен, но като общо колегите се представиха подобаващо и проверяващите посочиха малки несъответствия в работата им, коментира инж. Христина Манолова от СИДП.

Според нея лесовъдите от ДГС-Смядово и ДГС-Върбица са показали отлични познания по Националния стандарт и макар че и в двете стопанства нови хора се занимават със сертификацията е видно, че нещата се случват и то в най-добрия възможен вид. „

Несъществени пропуски във водената документация са отбелязали одиторите и за ДГС-Омуртаг. В ДГС-Търговище са отличници в документално отношение, благодарение на зам.директорът инж. Надежда Янкова, но имат малки несъответствия на терен.

До 20 дни се очаква да бъде готов одитният доклад, като според инж. Манолова до тогава ще бъдат коригирани и всички дребни документални несъответствия. Тя отбеляза, че изключително добро впечатление са и направили колегите от Смядово и Върбица – инж. Димитър Касабданчев и Мустафа Мустафов, които се поели работата по сертификацията преди броени месеци, но са успели да се справят с изискванията на Националния стандарт и явно правят сериозна заявка да са сред добрите лесовъди в системата.

Горската сертификация е изключително важна за ръководството на СИДП, защото тя е гарант за екологично, общественополезно и икономически изгодно ползване на горите, като целта му е до крайния потребител да достигат продукти от дървесина, която е добита според изискванията на законите във всяка една страна. Предприятието беше сертифицирано през 2016 година и е първото покрило всички изисквания в системата на горите.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име