На 8 декември Асоциация „Прозрачност без граници“ представи годишната класация, която отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, съд, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване. Събитието се състоя в зала „Сердика“ на хотел „Балкан“ в столицата.

Поканени бяха парламентаристи, представители на национални институции, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, експерти, медии.

В контекста на Местната система за почтеност са изследвани функции на съдебната система, които са свързани с осъществяване на контрол върху работата на изпълнителната и местната власт и техните администрации, за осигуряване на защита на интересите на гражданите и бизнеса от практиките на лошото управление и злоупотребата с власт. Обект на изследване са районните, окръжни  и административни съдилища, функциониращи на територията на 27 общини, които са областни центрове.

Първо място в класацията заемат съдилищата от Търговище с индекс 4,61 при максимален 5,00. При обща стойност на индекса за страната от 3,79, органите на съдебна власт от района се възприемат като независими, ефективни, прозрачни и отчетни.

Приносът на съдилищата към местната система за почтеност за 2022 г.  е оценен посредством комплекс от 18 индикатора в трите изследвани измерения – капацитет, роля и управление.

Асоциация „Прозрачност без граници“ е учредена през юни 1998 година. Сред учредителите са изтъкнати личности от всички области на обществения живот. Мисията на Асоциацията е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име