Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект на Генерален план за организацията на движение в Търговище. Той е изработен от специализирана фирма, с която Общината има сключен договор.

Схемата е идеен проект за развитието на организацията на движението в града за периода до 2035 г. Тя е съобразена с Общия устройствен план на Търговище и цели осигуряването на по-добра организация и удобство за всички участници в движението.

Сред предложенията за увеличаване на пропускателната способност е изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Паисий“ и ул. „Капитан Данаджиев“. Като алтернатива там се предлага поставянето на светофар. Предлага се изграждането на кръгово кръстовище и на улиците „Кюстенджа“ и „Стефан Караджа“.

Заложено е и въвеждане на еднопосочно движение по улиците „Г. С. Раковски“ и бул. „Митрополит Андрей“, след изграждането на улица от западната страна на булеварда.

Предлага се и въвеждането на „Синя зона“ в центъра. Проектантите са установили, че в настоящия момент паркирането в централния район е повсеместно, без да се спазват никакви изисквания. Оказва се, че 60 % от колите се паркират по улиците, 30 % са в лични гаражи и 10 % в обществени паркинги. В града има общо 15 паркинга с 520 паркоместа. 80 от тях са обособени в последните 5 години.

Припомняме, че първият проект за Генерален план за организация на движението бе изработен през 2017 г. Поради забележки от страна на Експертния съвет по устройство на територията, и различни промени в националната нормативна уредба, приемането му бе отложено. В новата Наредба за организиране на движението по обществените пътища обаче е заложено общините да приемат такива планове. Предстои планът да бъде разгледан и от Общинския съвет.

Предложения по проекта се приемат писмено, в срок до 26 юни, на e-mail: obshtina@targovishte.bg и в Центъра за административно обслужване на Общината.

Планът, заедно с мотивите към него и всички приложения, са публикувани в уебсайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PGPOD_2023

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име