Специални онлайн пространства за консултации на пострадали от домашно насилие оформи „Асоциация НАЯ” от Търговище. Дигиталните стаи ще се използват в случаи на по-тежки ограничения заради четвъртата вълна на COVID-19, през която минава страната ни и ако няма възможност консултантите да работят на живо с клиентите на социалната услуга.

„Използваме специално приложение, което е достъпно и лесно за употреба на компютър и на телефон, без да се изисква никаква инсталация и без споделянето на никакви данни. В него има възможност за отварянето едновременно на 8 самостоятелни стаи, в които психолози и социални работници да се виждат и чуват с клиентите ни. Това е много важно, защото както в ситуациите на ограничения през миналата година, не искаме да оставяме пострадалите без защита и подкрепа. Тогава трябваше много бързо да реагираме и да преминем към онлайн консултации. Мисля, че вече имаме опит и ставаме все по-добри.”, заяви Нина Николова от Асоциация НАЯ.

Тя допълни, че през последните месеци са събрали близо 15 добри практики на свои колеги от цялата страна, които работят в консултативни и кризисни центрове за жертви на домашно насилие. Проучването на националния опит е осъществено в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Част от иновативните нови подходи са създаване на специални имейли за помощ от адвокати, използване на хотелски стаи за спешно настаняване на пострадалите до приемането им в кризисен център, програми за надомна работа, мобилни екипи и хуманитарна помощ за най-нуждаещите се.

„Нашите колеги отчетоха, че в пъти са се увеличили сигналите за домашно насилие в различните части на страната по време на COVID вълните. В първите месеци след обявяването на извънредното положение почти във всички организации е имало спад в търсенето на помощ. Хипотезата на професионалистите е, че новата ситуация е предизвикала огромен страх и много от жертвите на домашно насилие са предпочели да останат в тежката за тях ситуация, заради неизвестността какво ще се случи с тях, ако останат без работа и без дом. След първото разхлабване на мерките обаче са заваляли сигнали, най-вече на Горещите телефонни линии в страната. Въпреки трудностите и ограниченията, нито една услуга за жертви на домашно насилие не е прекъсвала работата си.”, споделиха ръководителят на проекта Светла Сивчева.

Данните от проучването ще бъдат публикувани в специален електронен Наръчник, в който ще бъдат споделени и всички нововъведения в услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име