Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Садина, с. З. Стояново, с. Помощица и част от с. Ломци (ТП „Църква“), общ. Попово.

Ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Виваком и А1 с.Чеканци с.Стеврек, с. Крушолак, с. Великовци, с. Слънчовец, с. Стеврек, с. Старчище, с. Чеканци, с. Равно село, с. Стройновци, с. Черна вода, с. Велево, с. Таймище, с. Милино, с. Глашатай, с. Свирчево, П/ст Кънино, Мобилни оператори Глобул с. Таймище .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до17:00 ч. в районите на с. Илийно, МТП Язовира, ПС Камбурово, с. Птичево ТП1 и 2, с. Царевци, с. Средище, с. Слънчево, МТП Слънчево, МТП Ловна хижа, с. Горско село и с. Змейно – общ.Омуртаг

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име