Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Разделци, с. Добротица, с. Присойна, с. Язовец и ПС Разделци – общ. Антоново .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до17:00 ч. в районите на с. Звезда, с. Априлово, с. Марчино, с. Долна Кабда, с. Конак, Кула на А1 в с. Конак, ПС Конак – общ. Попово; с. Коноп, с. Моравка, с. Трескавец, с. Любичево – общ. Антоново и с. Берковски, с. Долец, ПС Долец , ПС Берковски – общ. Попово

Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дриново, с. Ломци, с. Еленово и с. Тръстика, общ. Попово .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Кардам, общ. Попово

Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в периода 09:00 ч. до 12:00 ч. в районите на: част от с Звезда (ТП „Център“), общ. Попово

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в периода 13:00 ч. до 17:00 ч. в районите на част от с. Ястребино (ТП-2), общ. Антоново

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в периода 09:00 ч. до 13:00 ч. в районите на: част от с. Ястребино (ТП-1), общ. Антоново

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име