Създаването на нова социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ предлага в докладна до Общинския съвет кметът на Търговище д-р Дарин Димитров. Тя ще се помещава в сгради, общинска собственост, в кварталите „Запад“ 2 и „Запад“ 3, които са обновени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Новата социална услуга в общността ще е безплатна и ще е финансирана от държавата. Целта й е да предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

В центъра ще се осигуряват здравни, социални и образователни услуги и консултиране, насочени към децата и техните семейства. Ще се реализират дейности по превенция и прекратяване на всякакви форми на експлоатация на труда, насилие и противообществените прояви сред децата и младежите.

В центъра ще са ангажирани социални работници, психолози, възпитатели, трудотерапевт и други.

Капацитетът на услугата ще бъде от 35 потребители, а предоставянето й ще започне през октомври 2023 г.

Докладната на кмета ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 август. Тя е публикувана в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/wcm/connect/targovishte.bg1005/0d948df0-8c8d-4b94-9dbf-958ef0ad4270/ObS_473_16082023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oEt6fP3

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име