OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Седмицата на пожарната безопасност, която се провежда от 14.09. 2020 г. до 18.09.2020 г., ще бъде отбелязана с редица прояви в област Търговище. В сградата на РДПБЗН-Търговище ще бъде открита изложба на детски рисунки с тематика, свързана с дейността на противопожарните служби. Чрез срещи с подрастващи и публикации в регионални медии ще бъде популяризирано доброволчеството и ще бъдат разяснени изискванията към бъдещите доброволци, възможностите за обучение за доброволци на лица, навършили 16 годишна възраст, ценностите на доброволчеството и обществени ползи от  него. С превантивна цел ще бъдат ще бъде разяснено какви действия следва да се предприемат от гражданите за недопускане на пожари и ограничаване на последиците от тях. Служители на пожарната ще представят в различни училища в областта правилата на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, както и реда и условията за сформиране на отбори и участия в него, а също – ще популяризират правилата за участие в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

В град Търговище ще бъдат проведени демонстративни занятия с цел запознаване на децата с техниката, ползвана от пожарникарите, и  с основните действия по локализиране и ликвидиране на пожар, в две детски градини – „Приказка“ и „Осми март“, и в две училища – I СУ „Св. „Седмочисленици“ и II СУ“Проф. Никола Маринов“. Три демонстративни занятия ще бъдат проведени от служители на РСПБЗН-Попово, които в рамките на провежданата информационна кампания ще разяснят на среща с подрастващи реда и условията за сформиране на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, както и тяхната мисия. Демонстративно пожаро-тактическо занятие ще проведат и колегите им от РСПБЗН-Омуртаг, а в сградата на община Антоново ще бъде поставено информационно табло със снимков материал за дейността на органите за ПБЗН. Ръководствата на всички противопожарни служби в състава на регионалната дирекция ще проведат среши с бивши служители и с ветерани на противопопожарното дело, на които ще бъде изразена признателност за всеотдайността и предаността им на каузата за осигуряване на пожарна безопасност.

В рамките на Седмицата на пожарната безопасност ще бъдат организирани дни на отворените врати в четирите районни служби в състава на дирекцията –  РСПБЗН-Търговище, РСПБЗН- Попово, РСПБЗН-Омуртаг и РСПБЗН-Антоново. Ще бъдат осъществени и приемни за граждани в тези служби, а за всички желаещи да изразят мнение, зададат въпрос или направят предложение, предварително бяха оповестени открити телефонни линии във всяка от службите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име