РИОСВ-Шумен, със съдействието на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обявява конкурс за научно есе на тема: „Да живеем екологично“. Инициативата се реализира в рамките на кампанията на Министерството на околната среда и водите  „Младежи за околна среда“.

В него могат да участват младежи от 10-и и 11-и клас от всички училища в Шуменска и Търговищка област и студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Участието в конкурса е с писмена работа в обем от 5 страници по една от темите – „Противодействие на промяната в климата“, „Намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната“, „Въвеждане на принципите на кръговата икономика“, „Ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“.

Целта на инициативата е да се даде възможност на младите хора да изразят мнение по екологичните проблеми и да предложат решения за справяне с тях, като от техните есета ще бъдат селектирани полезните за практиката идеи.

Есетата трябва да отговарят на жанровите и тематичните изисквания и да се изпращат в срок до 11 ноември на електронната поща на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu, и на ШУ „Епископ Константин Преславски“: pr@shu.bg.

Конкурсните материали трябва да съдържат информация за участниците – име, възраст, местоживеене и учебно заведение, както и телефонен номер за обратна връзка.

В оценяването и класирането на най-добрите конкурсни творби ще се включат преподаватели от Факултета по природни науки на Шуменския университет и експерт от РИОСВ-Шумен, а списък с победителите ще бъде публикуван на 18 ноември на интернет страниците на екоинспекцията и университета.

За победителите са предвидени грамоти и  индивидуални награди, а за учебните заведения, включително и университета, класирали свои ученици на първите 5 места, ще бъдат изработени и монтирани декоративни съдове за събиране на пластмасови капачки.

Средствата за тяхното изработване и монтиране са осигурени за кампанията на МОСВ „Младежи за околна среда“.

Предвижда се в рамките на инициативата да се проведе заключително събитие в информационния център на РИОСВ-Шумен за награждаване  на победителите в конкурса и представяне на техните писмени работи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име